Samen met ouders

U bent als ouder belangrijk voor ons. Het onderwijs en de opvoeding beschouwen wij als een gezamenlijke taak. Aan het begin van het schooljaar zien wij u en uw zoon of dochter graag bij het startgesprek. Tijdens dit gesprek is vooral het kind aan het woord. We luisteren hier goed naar, omdat we graag uw zoon of dochter willen leren kennen, ook in de thuissituatie. U kunt te allen tijde de resultaten van uw zoon of dochter raadplegen in het ouderportaal van ParnasSys. Drie keer per jaar krijgt uw zoon of dochter een rapport mee naar huis. Naast de cijfers voor de vakken zoals rekenen en taal informeren wij u in het rapport ook over de sociale ontwikkeling en de Daltonvaardigheden van uw zoon of dochter. Als u vragen heeft over het rapport, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de leerkracht. Heeft u tussentijds vragen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de leerkracht.

Ouderraad & Medezeggenschapsraad

Wilt u een actievere rol in onze school? Wij hebben een Ouderraad en een Medezeggenschapsraad. De Ouderraad helpt tijdens verschillende activiteiten die op school worden georganiseerd. Denkt u bijvoorbeeld aan het versieren van de school tijdens de Sintperiode of helpen bij de organisatie van het kerstdiner. U kunt de Ouderraad bereiken via or@devuurvogel-nissewijs.nl.

De Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met de ontwikkelingen in de school, zoals meedenken over het school- en jaarplan van de school. De MR kunt u bereiken via mr@devuurvogel-nissewijs.nl.