Ons onderwijs

Daltonkernwaarden

Ons doel, kinderen ontwikkelen zich tot ‘fearless human being’ met goede resultaten voor de basisvaardigheden, bereiken we met elkaar door te werken vanuit de 5 Daltonkernwaarden. We werken het hele schooljaar aan deze kernwaarden en tijdens een thema staat steeds 1 kernwaarde centraal. We starten het schooljaar met de kernwaarde samenwerken, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen ervaren dat je veel van en met elkaar kunt leren. Daarna komt de kernwaarde zelfstandigheid aan bod. We leren de kinderen probleemoplossend denken en zelfstandig te werken aan hun taak. Vervolgens werken we aan reflectie. Vanaf groep 1 reflecteren we dagelijks met de kinderen op de leerdoelen, het proces en de behaalde resultaten. De vierde kernwaarde is verantwoordelijkheid. We leren de kinderen hun werk goed te plannen en een goede werkplek uit te kiezen. De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk. Als vijfde kernwaarde staat doelmatigheid centraal. We leren de kinderen sociaal, zelfbewust en zelfredzaam te zijn. We leren de kinderen het beste uit zichzelf te halen en wij werken daar graag hard aan mee.

 

Thematisch & planmatig werken

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Door het thematiserend werken bieden we de kinderen onderwijs aan in een betekenisvolle omgeving waarin zij eigenaar zijn van het leerproces. We werken planmatig aan de leeropbrengsten en bieden onderwijs aan in verschillende niveaugroepen. Ook werken we groepsdoorbroken tijdens bijvoorbeeld de inloop en kooklessen.