Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden namelijk 3 ouders en 3 personeelsleden.

In de oudergeleding nemen deel: In de personeelsgeleding nemen deel:
  • Corine Zoutendijk
  • Leo Verweel
  • Roland Gruszecki
  • Lilian Rijnders-Mol
  • Ana Lopez
  • Wendy Ortgiess

Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen. U wordt gekozen voor een termijn van 3 jaar. De MR houdt zich bezig met de actuele ontwikkelingen in de school zoals het meedenken over het school- en jaarplan van de school. De MR komt op voor de belangen van alle ouders, kinderen en medewerkers van de school. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt er genotuleerd. Een verslag hiervan wordt gedeeld op Social Schools.

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden van de scholen van Nissewijs. De GMR houdt zich bezig met bestuurlijke onderwerpen die alle scholen van Nissewijs aangaan.

Heeft u vragen of suggesties, dan hoort de MR dit graag. U kunt de MR bereiken via mail: mr@devuurvogel-nissewijs.nl.