Eerst wennen

Heeft u de keuze gemaakt voor De Vuurvogel als basisschool voor uw kind, spreken we met u een aantal wendagen voorafgaand aan de vierde verjaardag. Op deze dagen mag uw kind alvast meedraaien in de groep waar het komt als het 4 jaar is geworden. De toekomstige leerkracht neemt contact met u op om wenafspraken te maken. 

Na de wenperiode, als uw kind 4 jaar is geworden, wordt het ingeschreven. De gegevens worden ook met de plaatselijke en landelijke overheid uitgewisseld, zodat zij ook weten waar uw kind naar school gaat. Uw kind is pas leerplichtig met het 5e leerjaar.  Er zal door de leerkracht ook een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. U kunt hierin de leerkracht vertellen hoe uw kind zich de afgelopen 4 jaar heeft ontwikkeld, wat hem of haar kenmerkt. Zo krijgt de leerkracht al eerste en belangrijke informatie over hoe uw kind is en hoe het leert.