Uw kind aanmelden

Hoe meldt u uw kind aan?

Wij vinden het erg  belangrijk, dat u een goed beeld van onze school heeft, voordat u uw kind aanmeldt. De basisschoolperiode is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Deze zorg nemen wij graag op ons. U moet echter vanaf het begin een goed gevoel hebben bij uw keuze voor onze school en wij het gevoel hebben, dat wij uw kind de juiste begeleiding kunnen geven. Daarom maken wij graag veel tijd vrij voor een zorgvuldige aanmeldingsprocedure.

Bij de aanmelding van kinderen die van een andere school komen, kijken we vooraf of wij eventueel gevraagde speciale zorg kunnen bieden.

Nieuwe leerlingen

Uw zoon of dochter wordt binnenkort vier jaar en u heeft belangstelling voor onze school:Neemt u gerust contact met ons op. De directeur maakt een afspraak met u en uw kind voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Uw kind is hierbij van harte welkom! U ontvangt tevens de nodige schriftelijke informatie. Natuurlijk kunt u ook onze website raadplegen. Wilt u nog graag een vervolggesprek, dan is dat geen probleem.