Uw kind aanmelden

Wanneer u heeft gekozen voor Openbare Daltonschool De Vuurvogel, dan vult u het inschrijfformulier in. U heeft dit formulier gekregen tijdens de rondleiding op onze school. U kunt het formulier opsturen of langsbrengen. Zodra het formulier verwerkt is, krijgt u een bevestiging van de inschrijving. Er wordt contact met u opgenomen door de leerkracht van groep 1 voor het maken van een afspraak om te wennen in de groep.

Als uw kind in een latere groep dan groep 1 instroomt, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan heeft u eerst een intakegesprek met de intern begeleider om te kijken of wij in de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter kunnen voorzien.