Onze visie

Vaak wordt gedacht dat de openbare school een ‘neutrale’ school is. Dat is echter niet zo. De openbare school heeft wel degelijk een heel specifiek gezicht:

Het gaat er op een openbare school om, leerlingen met allerlei verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen en elkaar te leren respecteren. Het kan daarbij gaan om verschil in achtergrond voor wat betreft geloof, maar ook voor wat betreft cultuur en/of ras. De openbare school is op die manier een goede afspiegeling van de maatschappij, waarin de leerlingen in hun “vrije” tijd spelen, opgroeien en dus leven. Deze opgave is tevens terug te vinden in de missie die de stichting Prokind Scholengroep voor openbaar basisonderwijs in Spijkenisse probeert te realiseren: Prokind Scholengroep plezier in leren. Naast het accepteren en respecteren van anderen, zichzelf en hun omgeving, vinden wij het op ‘de Vuurvogel’ zeer belangrijk de leerlingen de nodige kennis en vaardigheden te leren. Daarbij worden de leerlingen aangemoedigd tot zelfstandig en kritisch denken. Het voorgaande willen wij bereiken in een sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Sla je vleugels uit, en vlieg!

Uw kind(eren) volgen op ‘de Vuurvogel’ het onderwijs onder begeleiding van de leerkrachten. Een leertocht die de ene keer gemakkelijk verloopt en een andere keer meer moeite kost. Maar aan het eind van de basisschool hebben de kinderen de leertocht op hun maximale niveau volbracht. Daarna kunnen ze aan het eind van groep 8 op eigen benen staan en beginnen aan de volgende leertocht. En stopt de begeleiding van de leerkrachten van de basisschool. Maar volgen we de leerlingen nog wel in hun verdere zoektocht naar het volwassen worden.