Onze visie

De Vuurvogel is een openbare Daltonschool. Dit betekent dat wij ons onderwijs niet invullen vanuit een godsdienst of levensovertuiging. De Daltonkernwaarden staan centraal in ons onderwijs. Iedereen mag zich welkom voelen op onze school ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. We zijn een afspiegel van de diversiteit van onze wijk en de stad. De kinderen leren dat ze gelijkwaardig en verschillend zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar en leren van elkaars verschillen.

"Ontdek de wereld, sla je vleugels uit en vlieg!"

Ons motto van de school: ‘ontdek de wereld, sla je vleugels uit en vlieg’ is de basis voor de invulling van ons onderwijs. Met ons onderwijs willen we bereiken dat de leerlingen van groep 8 de school verlaten als 'fearless human beings’ en met goede kennis van de basisvaardigheden. De grondlegster van het Daltononderwijs Helen Parkhurst introduceerde de term ‘fearless human beings’. Tegenwoordig wordt dit vertaald in 'mensen met lef’, mensen die in vrijheid leven naar de beginselen van de democratische rechtstaat en zich verantwoordelijk voelen voor de medemens en de wereld.