Een veilige school

Uiteraard vinden wij het op de Vuurvogel zeer belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. Immers: de basis om tot goed leren te komen is 'je veilig voelen'. De school heeft een anti-pestprotocol en gebruikt de methode SOeMo om sociaal-emotionele vraagstukken met de leerlingen te bespreken. Ieder schooljaar wordt het welbevinden van de leerlingen en de sociale vaardigheid door de school gemonitord. 

Aan het begin van het schooljaar wordt er aan de gouden weken gewerkt, waar groepsvormingsproces centraal staat. School en klassenregels worden met en door door de leerlingen opgesteld. Aan de hand van de school en klassenregels 

In de school is middels posters zichtbaar dat de Vuurvogel een pestvrije school is.